fbpx

1: Banemarkeringer
Out of bounds defineres som linjen mellem de banenære punkter af hvide pæle eller hegnspæle i jordhøjde

Strafområder: Røde pæle/plader
Areal under reparation; Blå pæle/plader
Areal med spilleforbud : Blå pæle med grøn top / blå pæle med sort top

2: Out of bounds grænsemarkeringerne mellem hul 7 0g 8 og, er kun gældende for spil af 7. Ved spil af alle andre huller er disse pæle ikke-flytbare forhindringer”

3:Når en spillerens bold ikke er fundet, eller det er en kendsgerning eller så godt som sikkert, at den er out of bounds, kan spilleren fortsætte som følger frem for at spille fra forrige sted.

Med to strafslag kan spilleren tage lempelse ved at droppe den oprindelige bold eller en anden bold i dette lempelsesområde (se Regel 14.3):

SE opslag i klubhuset

4: Efter spillernes valg kan dyreekskrementer fra [hunde,heste,ræve,hare og hjorte] behandles enten som:

• En løs naturgenstand, der kan fjernes efter Regel 15.1 eller
• Areal under reparation, hvorfra det er tilladt at få lempelse efter Regel 16.1.

Jammerbugtens Golfklub 1 jan 2019

Print Friendly, PDF & Email