17juni

Referat Bestyrelsmøde 05/05-15

Bestyrelsesmøde i Jammerbugtens Golfklub 
                    Mandag d. 05/05   kl. 18.00
Deltagere :  Jan , Niels J , Anders , Mai-Britt , Erik , Klavs , Evan
Fraværende :  Torben , Lars Dagsorden :

1. Greenkeeperen
2. Godkendelse af referat
3. Formanden
4. Aktivitetsliste
5. Restaurant – Punkter der ønskes drøftet med Inge
6. Økonomi/regnskab
7. Udvalgene
8. Eventuelt
9.  Næste møde

Referat :
1. Greenkeeperen . Bunkers er stikket af på kanterne , banen er ved at komme sig efter ”tørken” og stankelbens angreb.
2. Referat godkendt.
3. Formanden : Lille Åbne dame dag er fuldt booket. Aftalen med Aabybro er kørt igennem. Partout kort til SGN medlemmer til 1000,-
4. Aktivitetslisten : Jan laver opdateret liste. 
5. Restaurant : Faste åbningstider der skal overholdes – mere imødekomne over for spisende golfspillere. Service overfor medlemmerne , priser på drikkevarer. Klubben ønsker ikke barnevogne i forgangen. Inge har et minimum antal for spisende i klub i klubben. KK - NJ - JB afholder møde med Inge omkring kontraktforhold.
6. Jan finder ud af om det kan lade sig gøre at lave mobil pay evt med tell more og der laves et info møde herom. Økonomien ser det godt ud de fleste steder men der skal stadig fokus på at skaffe flere medlemmer.
7. Udvalgene: Hus udvalget: Der bliver malet og det pynter op på klubhuset. Der mangler kontakt til de frivillige der har tilbudt deres hjælp – de bliver kontaktet. Pr er nu oppe at køre og der er nu flere indlæg i avisen. Baneguide er næsten færdige og medlemmerne kan købe dem for 15 kr. Begynderudvalg: Det går ok på golfskolen samt juniorerne er oppe på 6 nu og eliten er måtterne næsten fulde hver gang dvs 7-8. Fj gymnasium er der lavet en aftale med at de benytter par 3 banen i uge 38 - 39 og 40 og der skal findes en pris for eleverne der er på skolen i op til 3 år. Annonce for kommende hold skal i 2 gange med opstart 26 maj pt 1 tilmeldt. Stor ros til Steven fra de der var på golfskole sidste år og var glade for den træningstime de havde fået med ham. Baneudvalg: Lars er ikke til stede og punktet med sti hul 4 udsættes til næste møde.  Sponsor udvalg: Der er udsendt liste til bestyrelses medlemmerne. Der skal undersøges hvor beløbsgrænsen er for at bibeholde sin amatørstatus mht. hole in one præmie. Firmagolf: 6 hold er tilmeldt, handicapgolf bliver ikke til noget pt.
8. Eventuelt. Nye billeder til hjemmesiden af bestyrelsesmedlemmerne.
9. Næste møde Tirsdag d. 16-6 kl. 18.00 med spisning (formanden arrangerer)

Posted in Bestyrelsen

17juni

Referat Bestyrelsmøde 05/05-15 (Copy)

Bestyrelsesmøde i Jammerbugtens Golfklub 
                    Mandag d. 05/05   kl. 18.00
Deltagere :  Jan , Niels J , Anders , Mai-Britt , Erik , Klavs , Evan
Fraværende :  Torben , Lars Dagsorden :

1. Greenkeeperen
2. Godkendelse af referat
3. Formanden
4. Aktivitetsliste
5. Restaurant – Punkter der ønskes drøftet med Inge
6. Økonomi/regnskab
7. Udvalgene
8. Eventuelt
9.  Næste møde

Referat :
1. Greenkeeperen . Bunkers er stikket af på kanterne , banen er ved at komme sig efter ”tørken” og stankelbens angreb.
2. Referat godkendt.
3. Formanden : Lille Åbne dame dag er fuldt booket. Aftalen med Aabybro er kørt igennem. Partout kort til SGN medlemmer til 1000,-
4. Aktivitetslisten : Jan laver opdateret liste. 
5. Restaurant : Faste åbningstider der skal overholdes – mere imødekomne over for spisende golfspillere. Service overfor medlemmerne , priser på drikkevarer. Klubben ønsker ikke barnevogne i forgangen. Inge har et minimum antal for spisende i klub i klubben. KK - NJ - JB afholder møde med Inge omkring kontraktforhold.
6. Jan finder ud af om det kan lade sig gøre at lave mobil pay evt med tell more og der laves et info møde herom. Økonomien ser det godt ud de fleste steder men der skal stadig fokus på at skaffe flere medlemmer.
7. Udvalgene: Hus udvalget: Der bliver malet og det pynter op på klubhuset. Der mangler kontakt til de frivillige der har tilbudt deres hjælp – de bliver kontaktet. Pr er nu oppe at køre og der er nu flere indlæg i avisen. Baneguide er næsten færdige og medlemmerne kan købe dem for 15 kr. Begynderudvalg: Det går ok på golfskolen samt juniorerne er oppe på 6 nu og eliten er måtterne næsten fulde hver gang dvs 7-8. Fj gymnasium er der lavet en aftale med at de benytter par 3 banen i uge 38 - 39 og 40 og der skal findes en pris for eleverne der er på skolen i op til 3 år. Annonce for kommende hold skal i 2 gange med opstart 26 maj pt 1 tilmeldt. Stor ros til Steven fra de der var på golfskole sidste år og var glade for den træningstime de havde fået med ham. Baneudvalg: Lars er ikke til stede og punktet med sti hul 4 udsættes til næste møde.  Sponsor udvalg: Der er udsendt liste til bestyrelses medlemmerne. Der skal undersøges hvor beløbsgrænsen er for at bibeholde sin amatørstatus mht. hole in one præmie. Firmagolf: 6 hold er tilmeldt, handicapgolf bliver ikke til noget pt.
8. Eventuelt. Nye billeder til hjemmesiden af bestyrelsesmedlemmerne.
9. Næste møde Tirsdag d. 16-6 kl. 18.00 med spisning (formanden arrangerer)

Posted in Bestyrelsen

06maj

referat jbg's bestyrelsesmøde 03-15

 

 

Bestyrelsesmøde i Jammerbugtens Golfklub 
Mandag d. 30/3   kl. 17.30
Deltagere:  Jan , Niels J , Anders , Mai-Britt , Torben , Erik , Klavs , Lars , Evan
Fraværende:  Ingen
Dagsorden:
1. Greenkeeperen
2. Godkendelse af referat
3. Formanden
4. Økonomi/regnskab
5. Udvalgene
6. Eventuelt Golfens Dag 19 april, Fritspilsordning med Aabybro, pladsproblemer Inge/Per/bestyrelse
7. Næste møde

Referat:
1. Greenkeeperen: Stor ros til de frivilliges hjælp i weekenden. Par 3 banen er renset for kogler og andre løse genstande. Udlejningsbiler bliver først åbnet for når der igen er tørt. Der skal gøres opmærksom at spillerne skal holde hul rækkefølgen for spillernes egen sikkerhedsskyld. Krolf klubben har fået 2 garager som er deres. Plads problemer i greenkeeper garagen. Bed ved Inges p-plads er der ønsker om at gøre pænere og mere plads til skraldespande. Der skal bruges nogle til at hjælpe med at hjælpe til i husudvalget. Nyt forslag til ændringer på 1. teested forsøges lavet sidst på året. Der er renset grøfter op i engen. Trollyes er i en dårlig forfatning og der skal skaffes 5 nye. Net på driving range trænger til udskiftning. Beklædning på greenkeepernes kontor trænger til at blive skiftet.

2. Referat godkendt. Det må ikke sættes på hjemmesiden før det er godkendt på efterfølgende bestyrelsesmøde.

3. Formanden: Håndbog for bestyrelsesarbejde og de forskellige udvalg skal udarbejdes i 2015.

4. Jan beretter om økonomien i klubben. Kassekredit har det godt, det er bedre end sidste år på samme tidspunkt. Tovholder til 17 april til 34 mand fra Norge. Udvidet betalingsmulighed er næsten ok. Jan undersøger med betaling for par 3 banen.

5. Udvalgene: Torben, turneringsudvalget er færdig med programmet og der er styr på sponsor af præmier. Husudvalget mangler frivillige til at hjælpe, der var stor tilfredshed med arbejdslørdag, lånebags er mærket med farver og der er ryddet op i det gamle. Forslag om petanque. Begynderudvalg: Der er kontakt til skolen og en god dialog er i gang, det samme med Fj gymnasium, der tages kontakt juniorer og eliten om træning igen.  Baneudvalg: Der er gang i de tiltag på banen med stier og andet. Der skal laves revidering af baneguiden ET/LH. Sponsor udvalg:  Der er indgået mange aftaler og man er tæt på budget. Der er enkelte sponsorer hvor der er lidt udfordringer med. Firmagolf: der er ikke så mange tilmeldinger som sidste år men formoder at der kommer omkring 6 hold. Der er et ønske om at få en træner onsdag d. 22/4 dette undersøges (ET). Handicap golf med Hotel Slettestrand er vi parate til at modtage.

6. Fritspilsordningen med Åbybro, der arbejdes videre med et forslag på 75,-. Golfensdag d. 19. april fra 10-12 der skal annonce i dagbladet, der skal være nogle frivillige til at hjælpe. Plads problemer til overskydende borde og stole og forslaget at vi sætter ekstra de bordene fra restauranten i mødelokalet så det bord fra mødelokalet sættes op i garagen. Automaten skal der findes en bedre løsning på senere.

7. Næste møde tirsdag 05-05 kl. 18.00.

Posted in Bestyrelsen

<<  6 7 8 9 10 [1112 13 14 15  >>  

Tilbud til grupper

I Jammerbugtens Golfklub byder vi dig og dine golfvenner på hyggelig atmosfære – golf på vores velplejede og spændende bane som ligger i skøn natur mellem hav og fjord – og ikke mindst dejlig mad i Restaurant Golfen

Se vores tilbud på Golf og Mad i 2019 her

 • Agesenvvs
 • auto fjerritslev
 • Bejdstrup Skilte 300x116
 • Brandt
 • Dat-schaub

 • DCM 360c112
 • Designa Fjerritslev 277x112
 • edb center
 • Expert
 • feriecenter slettestrand
 • fjerritslev kro
 • fjerritslev tryk
 • Fribol
 • GOURMETBRYGGERIET
 • granly
 • han herreds reservedelslager logo
 • hotel hoejgaarden
 • idraetscenter jammerbugt
 • inelco
 • JutlanderBank CMYK POS 315x111
 • kaj rasmussen
 • klim fjerritslev el
 • klim logo 315x100
 • Klim Sparekasse
 • KonditorBageren logo 315x119
 • lindstroem
 • asger larsen
 • NordthyBiscuits
 • peugeot bejstrup
 • restaurant golfen
 • roennes hotel
 • Sparv
 • super brugsen
 • thisted fjerritslev cementvarefabrik
 • toemrermester joergen steffensen
 • vognmand henrik soerensen
 • Ceste XL