Golfsamarbejde ændres i 2020

Golfklubberne i Skive, Aars, Hvalpsund, Morsø, Løgstør, Harre Vig, Hjarbæk Fjord og Volstrup har i flere år haft en aftale om et samarbejde, hvor klubbernes medlemmer for et beskedent merkontingent på 900 kroner har kunnet spille frit på hinandens baner.

Steen Krarup, initiativtager til ordningen og formand for ordningens Styregruppe gennem 9 år, fortæller at formålet med dette golfsamarbejde er dels et forsøg på at bedre indtjeningen for de involverede klubber, dels at give medlemmerne et medlemsgode.

Evaluering
De 9 klubber har i begyndelsen af november gennemført en evaluering og de fleste er – med forskellig vægtning - enige om, at ordningen er et stort medlemsgode for de medlemmer, der gerne spiller mange runder på fremmede baner, at ordningen giver større udveksling på banerne og dermed inspiration til udvikling af eget anlæg, og at der er en fælles økonomisk gevinst.

Ordningen betyder for deltagerne også, at det altid er nemt at finde en anden bane uden merudgift, når ens egen bane er optaget af turneringer eller andre aktiviteter.

Det er også en erfaring, at de - der er med i ordningen - ofte ”trækker andre med” til en højere pris.

Der har været nogle spændinger dels i styregruppen, dels i de enkelte klubber, og Styregruppen nedsatte derfor en arbejdsgruppe, som i oktober fremlagte nogle forslag til ændringer, som gerne nu, men ikke mindst på sigt, skulle forbedre ordningen.

Forslagene blev kun delvist vedtaget på det netop gennemførte møde i Styregruppen. Der var klubber, der lagde stor vægt på honorering af hverveprocenten, og andre klubber, som syntes at besøg i den enkelte klub skulle honoreres højere. Der blev drøftet ulemper ved at ligge i periferien af ordningen, og at indtægten for det enkelte besøg var kommet for langt ned – i gennemsnit under 100 kr. og for nogle klubber kun 70-80 kr.

Ordningen fortsætter med 9 klubber i 2020 – Men med nyt navn og ny deltagelse
De 8 af klubberne var på mødet enige at fortsætte ordningen i 2020, men Volstrup Golf Center ønskede ikke at fortsætte. Dels ligger centeret (og dermed klubben) i udkanten af ordningens periferi med deraf følgende lange køreture for at kunne udnytte besøg i mange af de andre klubber, hvilket gav en lav hverveprocent blandt deres medlemmer - og dermed et mindre bidrag til ordningen - og en lav rundepris sammenlignet med den normale greenfee-indtjening.

Styregruppen så helst, at der var 9 klubber i ordningen, som tidligere er besluttet som den øvre grænse for antallet af klubber. Gruppen gav derfor formanden mandat til at forhandle med Nordvestjysk Golfklub om en mulig deltagelse i ordningen for 2020. På mødet i styregruppen blev man i øvrigt enige om, at ændre navn til GOLFRING LIMFJORDEN og at navngive de dertil tilknyttede holdturneringer LIMFJORDS-GOLF og dermed signalere lokation. Samtidig blev det besluttet, at bruge samme hjemmeside, fælles markedsføring og udvidelse af turneringssamarbejde til gavn for de enkelte klubbers egne sponsorer.

Nordvestjysk Golfklub har i sidste uge besluttet at sige ja til optagelse i GOLFRING LIMFJORDEN, hvor medlemsprisen for deltagelse blev fastsat til uændret 900 kr.

Ordningen har i 2019 haft ca. 1.250.000 kr. til fordeling mellem klubberne. Formanden, Steen Krarup, forventer at dette tal stiger med mindst 150.000 kr. i 2020 – måske helt op til 200.000 kr. Fordelingsnøglen fortsætter uændret på trods af forslag til ændring af denne, og samlet forventes klubberne at kunne dele knap 1½ million kroner. 

I 2015 blev ordningen suppleret med en Veteran Holdturnering for herrer over 60 år og i 2018 udvidet med en tilsvarende dameturnering. For ikke at konkurrere med Regionsgolf turneringerne har klubberne valgt at gennemføre indledende runder i april og august samt slutspil i september. Turneringen har fra starten været en succes med stor deltagelse. Der blev i 2019 spillet i 4 herrerækker og 1 damerække med tilsammen 45 hold. Derudover gennemføres både et forårs- og efterårstræf med en kamp om vandrepokal mellem klubberne og samtidig en enkeltmandsturnering for alle spillere, der er med i ordningen.

Erfaringer fra de første 9 år
Ordningen har nu været i kraft siden 2011 – de første to år med 5 klubber. Siden da er ordningen hvert år op til 2016 vokset til nu 9 klubber.

I de første 10 måneder af 2019 har medlemmer af ordningen gennemført over 14.300 besøg, svarende til gennemsnitligt godt 11 besøg på fremmed bane for hvert medlem, og det forventes, at ordningen når pænt over 15.000 besøg hos hinanden, samt at ordningen i gennemsnit bruges ca. 12 gange på et år. Alt dette for en ekstra kontingentbetaling på kun 900 kr.

Hverveprocenten har varieret fra klub til klub med Skive Golfklubs knap 400 tilknyttede medlemmer som den højeste, svarende til 57 % af klubbens fuldtidsbetalende medlemmer over 18 år. Det er langt over de i 2011 forventede 20-25 %. Hverveprocenten har i 2019 varieret en del med knap 17 % som det laveste, men har været stigende indtil 2017, hvorefter den gik lidt ned. I starten var ca. 17 % af de fuldtidsbetalende medlemmer med i ordningen, i 2013 kom man op på 24 % og nu er i gennemsnittet for klubberne på 37 %.

I år er puljen på 1.250.000 kr. delt mellem de 9 klubber med Hvalpsund Golf Club, Hjarbæk Fjord Golfklub og Harre Vig Golfklub som de største økonomiske vindere.

Ordningen har været let at administrere, og der har kun været få problemer, som er blevet løst sekretariaterne imellem. Stort set alle klubber har været glade for ordningen og den større udveksling, og kun Volstrup har fortrudt, at de gik med. I stedet bydes så Nordvestjysk Golfklub velkommen.

Fastholder medlemmer og tiltrækker nye
Klubberne er enige om, at ordningen gør det nemmere at fastholde egne medlemmer – ”more value for money” - og at den også er med til at tiltrække nye medlemmer.

Øger omsætningen
Som bonus effekt har ordningen skabt mere liv i klubhusområdet samt øget omsætningen i klubbernes caféer og golfbutikker. På disse områder har klubberne forskellige ordninger – nogle klubber driver selv disse forretningsområder, andre steder er der tale om bortforpagtning, men under alle omstændigheder kommer en øget omsætning klubberne til gode i den sidste ende.

Økonomisk udligningsordning – og et stort medlemsgode
Klubberne har en økonomisk udligningsordning, hvor de klubber, der har flest besøg, også får de største indtægter. Bevæggrunden for at gå med i ordningen har været forskellig – nogle klubber har vægtet det store medlemsgode højest, andre klubber ser en øget indtægt, som det største gode. Det er de 8 fortsættende klubbers umiddelbare vurdering, at det er en ”win-win” situation.

partoutkort 1100 kr

Tilbud til grupper

I Jammerbugtens Golfklub byder vi dig og dine golfvenner på hyggelig atmosfære – golf på vores velplejede og spændende bane som ligger i skøn natur mellem hav og fjord – og ikke mindst dejlig mad i Restaurant Golfen

Se vores tilbud på Golf og Mad i 2020 her

 • Agesenvvs
 • Bejdstrup Skilte 300x116
 • Brandt
 • DCM 360c112
 • Designa Fjerritslev 277x112
 • edb center
 • expert punkt1
 • feriecenter slettestrand
 • fjerritslev kro restaurant
 • fjerritslev tryk
 • Fribol
 • granly
 • han herreds reservedelslager logo
 • hj nielsen auto
 • hotel hoejgaarden
 • idraetscenter jammerbugt
 • inelco
 • JutlanderBank CMYK POS 315x111
 • kaj rasmussen
 • klim fjerritslev el
 • klim logo 315x100
 • Klim Sparekasse
 • KonditorBageren logo 315x119
 • meny
 • midtvejs auto
 • migatronic
 • asger larsen
 • NordthyBiscuits
 • ok plus brovst
 • restaurant golfen
 • robert jensen
 • roennes hotel
 • slagter palle
 • Sparv
 • super brugsen
 • thisted fjerritslev cementvarefabrik
 • toemrermester joergen steffensen
 • vognmand henrik soerensen
 • Ceste XL